Pomarkun VPK:lle 2019 oli normivuosi

08.03.2020

Pomarkun VPK on monella valtakunnallisella mittarilla mitattuna keskivertopalokunta, jolla on 25-35 hälytyskelpoista jäsentä ja vuosittain 100 – 150 hälytystehtävää.

Satakunnan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana toimivan Pomarkun VPK:n 34-jäseninen hälytysosasto hoiti viime vuonna 114 hälytystehtävää, joista 90 oli palo- ja pelastustehtäviä.

Tulipaloja oli 46 (näistä maastopaloja 15), vahingontorjuntaa 19, liikenneonnettomuuksia 16, öljyvahinkoja 3 ja muita tehtäviä 6. Tehtävistä joka kolmas suuntautui naapurikuntiin: Kankaapäähän 16, Poriin 9, Siikaisiin 5, Karviaan, Merikarvialle ja Parkanoon kuhunkin kerran.

Ensivastetehtävistä  (24 kpl) suurin osa suuntautui Pomarkun kunnan alueelle ja muutama Siikaisiin.

Pomarkun VPK: päällikkönä toimii Ville Kaasinen ja varapäällikkönä Jarkko Kangas. Yhdistyksen puheenjohtaja on Jani Valli.

08.03.2020Pomarkun VPK:lle 2019 oli normivuosi
22.01.2020VPK:n toimihenkilöt vuonna 2020