Vuosi 2020: Korona vähensi ensivastetehtävien määrää

07.02.2021

Pomarkun VPK:lla oli viime vuona 125 hälytystä. Näistä 17 oli ensivastetehtäviä. Niiden vähäistä määrää selittää sairaanhoitopiirin korona-ajan ohjeistus, jonka mukaan ensivasteyksikkö lähetetään vain kriittisiksi arvioituihin tehtäviin.

Uusi Erica-hätäkeskusjärjestelmä ei ole ennakkoarvioista huolimatta vaikuttanut palokunnan tehtävämääriin paljoakaan, kertoo palokunnan päällikkö Ville Kaasinen.

– Kaikista tehtävistä noin kolme neljästä suuntautuu yleensä Pomarkun alueelle. Viime vuonna lähdimme Poriin (Noormarkku ja Lavia) 13 kertaa, Kankaanpäähän 11 kertaa, Siikaisiin seitsemän ja Merikarvialle yhden kerran. Palokuntamme vuosittainen kokonaishälytysmäärä on ollut keskimäärin 116 niiden kolmen vuoden ajanjaksona, jona olen toiminut palokunnan päällikkönä.

VPK:n puheenjohtaja Jani Valli kertoo koronan vaikuttaneen merkittävästi palokunnan toimintaan.

– Paloasema on ollut suljettu vierailta keväällä ja loppuvuoden ajan.  Palokuntalaisten oleskelu asemalla on rajattu vain hälytystehtävien hoitoon ja valmiuden ylläpitotehtäviin.

Pelastuslaitoksen ohjeiden mukaan viikkoharjoitukset järjestettiin maalis-kesäkuun ja joulukuun aikana etänä.

Virtuaalisissa etäharjoituksissa on Vallin mukaan havaittu myös etuja.

— Niihin hälytysosaston jäsenten on helppoa osallistua kotoaan käsin tai mistä muualta tahansa.

Myös turvallisuusviestintään koronalla on ollut Vallin mukaan suuri vaikutus.

– Koulu-, yritys- ja laitosvierailuja ei ole järjestetty.  Esimerkiksi Päivä paloasemalla-tapahtumakin jäi viime vuonna pitämättä.

Palokunnan tehtävät osoittautuvat usein muuksi kuin mitä hätäkeskuksen antamassa hälytysilmoituksessa sanotaan. Tähän on listattu Pomarkun VPK:n vuoden 2020 hälytystehtävät toteutuneen tehtävälajin mukaan:

Rakennuspalo 13, rakennuspalovaara 7, maastopalo 4, liikennevälinepalo 4, muu tulipalo 1, liikenneonnettomuus 16, öljyvahinko 6, vaarallisten aineiden onnettomuus 1, hätäkeskukseen liitetyn automaattisen paloilmoittimen aiheuttama tarkistustehtävä 4, muun paloilmoittimen tai palovaroittimen aiheuttama tarkistustehtävä 3, muu tarkastustehtävä 8, ensivastetehtävä 17, eläimen pelastaminen 2, vahingontorjuntatehtävä 36, avunantotehtävä 2, virka-aputehtävä 1. Palokunnan veneet olivat mukana neljässä tehtävässä.

07.02.2021Vuosi 2020: Korona vähensi ensivastetehtävien määrää
07.02.2021Yhdistyksen toimihenkilöt vuonna 2021